Verder is er van oudsher het kraam op de jaarlijkse Sinksenfoor. Van 1956 tot 1978 krijgt De Mick een standplaats ter beschikking voorbehouden aan liefdadige werken.

De Vriendenkring baat hier elk jaar zes weken lang een tombolakraam uit, ook bekend als het ‘pikspel op de Leien’. Met een pijlspel of gewoon met geld kan de kermisganger tombolalotjes kopen, die regelmatig verloot worden en leuke prijzen opleveren. Met die activiteit bereikt De Vriendenkring verreweg haar grootste publiek.  Jarenlang brengt het kermiskraam ook het meeste op. 

De medewerkers van de BTB en De Mick zullen de Sinksenfoor in elk geval nooit vergeten: iedere medewerker die in de jaren 1960 en 1970 begint, krijgt een aantal dagen corvee op de foor en moet in het kraam gaan staan. We laten Fons Geeraerts aan het woord, begin jaren 1960 nog een jonge BTB-bediende: ‘Als je op de Paardenmarkt werkt moet je mee lotjes verkopen. Minstens twee, drie keren tijdens de foor, minder dan vijf keren moest je niet afkomen. Dat was zwaar werk hoor, ieder weekend zaterdag en zondag. Jacques Van den Berghe heeft mij voor de eerste keer in 1967 gevraagd om de micro te doen op die kraam, dus de ceremoniemeester zijn, en dan ben ik foorreiziger geworden. De eerste keer de foor, amai, dat was zwaar, dan had ik het moeilijk om in de dag wakker te blijven. Van De Vriendenkring was dit het grootste evenement die het meeste geld opbracht, dat was in die tijd tussen 200 en 300.000 Belgische frank op zes weken. Dat was de moeite waard op dat ogenblik, dit was iets uniek.’ 

In 1979 oordeelt De Vriendenkring dat het kraam een te zware last is. De vereniging vervangt het tombolakraam door een zomertombola (tot 2001) en verpacht de standplaats op de foor, tot het stadsbestuur de plaats in 2016 afschaft.