En zo zijn we bij de centen beland. Wat heeft dat nu allemaal opgebracht? De sommen zijn natuurlijk moeilijk vergelijkbaar over de jaren heen, maar het gaat in elk geval om verbazend hoge bedragen.

In de eerste 45 jaar, van 1953 tot 1998, slaagt De Vriendenkring erin om meer dan 100 miljoen Belgische franken over te dragen aan De Mick. Dat komt voor de jaren 1990 neer op 3 tot 5 miljoen frank per jaar. Ter vergelijking, voor die som koop je elk jaar een kleine villa! Ook na 2000 blijft De Vriendenkring ondanks de dalende ledencijfers en de krimpende activiteiten ongeveer 100.000 euro per jaar overdragen. Veel daarvan is afkomstig van sponsorgelden. De vereniging is uitermate bedreven in het bespelen van de goodwill van bedrijven, maar algemeen gesproken getuigt het hoge bedrag ook van de bereidheid van de brede gemeenschap om bij te dragen aan een goed doel.

Toch zou het De Vriendenkring tekortdoen om enkel naar de financiële kant te kijken. Het is duidelijk dat de vereniging hogere sociale doelstellingen heeft. Greet van Gool, die na het overlijden van Staf Vansimaes in 2003 voorzitter wordt, drukt het als volgt uit: ‘Vooreerst willen we mensen samen brengen, hen ontspanning en plezier bezorgen in een warme en vriendelijke sfeer. Zo draagt De Vriendenkring haar steentje bij om te komen tot een meer solidaire en warmere samenleving, en tot minder eenzaamheid. Verder willen we met die activiteiten ook geld in het laatje brengen, geld dat de instelling De Mick goed kan gebruiken!

Het maakt de cirkel opnieuw rond: De Mick is een project dat meer wil zijn dan een loutere zorginstelling, dat de zieken en de ouderen een thuis wil bieden en hen wil blijven inbedden in de samenleving. De Vriendenkring weerspiegelt dat streven en biedt de leden niet alleen een forum om actief te zijn, maar ook een warme plek om met kameraden samen te zijn.