Als het al onbegonnen werk is om de algemene activiteiten van De Vriendenkring op te sommen, dan geldt dat zeker voor de afdelingen. 

De Vriendenkring heeft heel wat afdelingen, sommige regionaal zoals de afdeling Brasschaat, waaronder ook het personeel valt, andere sectoraal zoals een afdeling van de mutualiteiten, of van de Algemene Centrale. De oudste afdelingen zijn Kiel, Borgerhout, Noord en Merksem. Al snel komt daar Centrum bij, tot in de jaren 1990 ook de grootste afdeling. Op het hoogtepunt in 1993 telt De Vriendenkring 6512 leden. Dat aantal is sindsdien geleidelijk aan het dalen tot nog 740 leden in 2020. Het ledenbestand veroudert en de afdelingen hebben het moeilijk om nog aansluiting te vinden bij de jongste generaties. Bij de heropstart na corona is er nog best wel wat werk aan de winkel.

De afdelingen houden zich vooral bezig met kleinere activiteiten met een sterk sociaal karakter, maar soms halen ze aanzienlijke bedragen op. Zo organiseert afdeling Centrum op 1 mei al sinds de jaren 1950 een feestmarkt, eerst op het Sint-Jansplein en later op de Vogelmarkt. Ze verkoopt telkens honderden kavels aan de marktkramers, wat voor een flinke opbrengst zorgt maar natuurlijk ook heel wat werk met zich meebrengt.

En afdeling Deurne-Merksem slaagt erin om een overeenkomst te sluiten met de organisatoren van Rock Werchter en later ook Pukkelpop, zodat ze de vrijwilligers mogen leveren voor de standjes die T-shirts en petjes verkopen. De vergoedingen gaan naar De Mick, de vrijwilligers krijgen gratis tickets voor het festival en het kampeerterrein. Het hoeft niet gezegd dat het storm loopt voor die activiteit, zodat ook jonge mensen betrokken worden.