Deze website is een realisatie van Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, in opdracht van de Belgische Transportbond (BTB), Heropbeuring en De Vriendenkring van De Mick.

Tekst: Donald Weber 
Webdesign: Mario Van Driessche
Digitale beeldbewerking: Sonny Plasschaert
Coördinatie: Paule Verbruggen
Stuurgroep: Alfons Geeraerts, Dirk Schoeters, Ludo Van Kets, Guy Peeters, Greet van Gool, Nora Cassiers, Peggy Heymans, Roeland Decraene, Pascale Monu, Donald Weber, Paule Verbruggen

Woord van dank

Dank aan Alfons Geeraerts en Frank Moreels, die het initiatief namen voor dit project, en aan Roeland Decraene, Peggy Heymans en Nora Cassiers, die welwillend meewerkten. Bijzondere dank aan Pascale Monu, die als een perfecte gastvrouw dit onderzoek faciliteerde en in 2013 al een historiek van De Mick maakte. Dank ook aan Ludo Van Kets, Dirk Schoeters, Maria Torfs, Myriam Van der Plas, Greet Van Gool, Hendrik Joosen, Bert Bogaert, Christiane Vanrompaey, Nora Janssens, Marcel Vansimaes, Carine Van Hooydonck en Ingrid Clemens voor de verstrekte info. Eveneens dank aan de collega’s van Amsab-ISG die meewerkten: Paule Verbruggen, Martine Vermandere, Mario Van Driessche, Marc Van Rumste, Sonny Plasschaert, Geert Bonne, Rita Calcoen, Pascale Welvaert, Kim Robensyn, Gwendolina Van Hoecke en Patricia Rau.

Disclaimer

Het materiaal op deze site is onderhevig aan copyright-bescherming. Het via copyright beschermde materiaal mag gratis worden gereproduceerd, in eender welke vorm of langs eender welk medium, op voorwaarde dat het accuraat wordt gereproduceerd en niet gebruikt in een misleidende context, en onder de strikte eis dat correcte vermelding van de copyright status wordt opgenomen op elke reproductie.

De toelating om copyright beschermd materiaal te reproduceren geldt niet voor eender welk element op deze site waarvan wordt vermeld dat de copyright berust bij derden. Toelating tot reproductie van dergelijk materiaal moet worden bekomen bij de betrokken houders van het copyright. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis heeft geprobeerd de rechthebbenden te bereiken van alle grafische materiaal op deze site.

Voor bijkomende inlichtingen omtrent het gebruik van materiaal op deze site, of indien u van oordeel bent dat uw rechten niet erkend werden, gelieve u te wenden tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tot Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, Bagattenstraat 174, B 9000 Gent (Belgium).

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis verwelkomt hypertext links naar deze site.

Aan het gebruik van de site [www.sanademick.be] zijn bepaalde algemene voorwaarden verbonden, die hieronder worden beschreven. Voor het louter gebruik maken van de portaalsite wordt u geacht deze algemene gebruikersvoorwaarden te aanvaarden.

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de site verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis heeft ernaar gestreefd de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de beelden, en het auteursrecht en het portretrecht te respecteren. Indien u meent dat het auteursrecht of het portretrecht werd geschonden, kan u de beheerder van de site contacteren. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De websites van Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis kunnen links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties bevatten waarover Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de websites of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar u op of via de site wordt verwezen.