De bekende socialistische politicus Louis Major was bijna dertig jaar voorzitter van de vzw Heropbeuring, van 1957 tot aan zijn dood in 1985, en is als dusdanig het belangrijkste gezicht van De Mick geweest in de naoorlogse periode.

Louis Major was een boegbeeld van de socialistische vakbond en een van de belangrijkste Belgische politici van de 20e eeuw. Major leidde het ABVV in de jaren 1950 en 1960, en realiseerde in 1972 als minister van Arbeid de zogenaamde 'wet Major' die aan de dokwerkers een beschermd statuut gaf.

Louis Major, hoewel afkomstig van Oostende, werd in 1937 algemeen secretaris van de Antwerpse havenarbeiders. Tijdens de oorlog was hij actief in het verzet. Na de oorlog begon Major aan een briljante carrière in de nationale politiek. Maar ondanks zijn drukke agenda bleef hij heel zijn leven lang een passie vertonen voor twee pijlers van de socialistische beweging: de turnbond ... en De Mick.

De rol van Louis Major in de geschiedenis van De Mick kan niet overschat worden. Major was niet de stichter van De Mick, maar hij is wel de langst zetelende voorzitter geweest van de raad van bestuur van de vzw Heropbeuring, die De Mick uitbaat. In 1957 nam hij het voorzitterschap over van Leon Van der Aa en hij bleef De Mick leiden tot zijn dood in 1985.

Louis Major is ook de stichtende voorzitter van de vzw De Vriendenkring van De Mick. Dat verhaal begint op een zomeravond in augustus 1953, wanneer Major zich naar het Kielpark begeeft om een weekendje te feesten met de kameraden van de sociale woonblokken. Hij heeft een ambitieus plan in zijn achterhoofd. In de schoot van de Belgische Transportarbeidersbond (BTB) bestaat al een feestcomité dat regelmatig feesten en concertavonden organiseert als steun voor De Mick, maar dat moet breder en groter. Om ook buiten de BTB te kunnen mobiliseren denkt Major aan een afzonderlijke vereniging met een eigen statuut als vzw, een beweging met lokale afdelingen en een eigen lidmaatschap.

Terwijl de fancy fair in volle gang is, smeden de kameraden van het Kiel, waaronder BTB-medewerker Staf Vansimaes, aan een tafeltje in de feestzaal plannen voor een nieuwe ‘vriendenkring’. De organisatoren besluiten om de fancy fair voortaan jaarlijks te houden als afdeling Kiel van De Vriendenkring. Enkele weken later wordt afdeling Borgerhout opgericht en op het einde van 1953 zijn er al vijf afdelingen. De Vriendenkring zelf heeft iets meer tijd nodig, maar in 1955 wordt dan toch een vzw opgericht. Louis Major is voorzitter en Staf Vansimaes feestbestuurder. Major blijft de Vriendenkring leiden tot aan zijn dood in 1985.